Välkommen till OMSTART

Flödesutvecklare och energicoach Pia Rullander


"Skapa personlig frihet, driv och resultat genom att värna om den kreativa kärnan".

Pia Rullander

Energi- och strukturcoaching för organisationer med växtvärk och stressymptom

  Välkommen till OMSTART - Pia Rullander       


Stresshantering 
Assistans att lösa upp stress hos individer,
i grupper 
och inom hela organisationer


Svåra samtal

   Jag assisterar både chefer och medarbetare
med det svåra samtalet
 Boka via  0705-12 68 07
Goda referenser. Offert lämnas.

Nå mål utan stress

Omstart är en metod för prioritering och fokusering och som ger stöd inom organisationer så väl som för den enskilde. Det är enkelt och har fokus på att nå mål utan stress.

Fokusering är nödvändigt!
Att prioritera och fokusera är ett av de viktigaste medlen att skapa balans mellan drivkraft och ambition och på sätt bryta mönster och komma vidare mot uppsatta mål. Inom organisationen, avdelningen, gruppen eller för den enskilde.
Ge era anställda en bok som bevisligen hjälper vid stress
Beställ på Adlibris.