Välkommen till OMSTART

Organisationsutvecklare och energicoach Pia Rullander


"Skapa personlig frihet, driv och resultat genom att värna om den kreativa kärnan".

Pia Rullander

Energi- och strukturcoaching för organisationer med växtvärk och stressymptom

Välkommen till OMSTART  - Pia Rullander

Stöd i förändringsarbete
     Till ägare och ledande personer som arbetar med förändringsarbete.    
- låg effektivitet, samarbetsproblem, positiv växtvärk.

Coaching
Jag coachar på individ, grupp och- ledningsnivå.
Samarbete och kommunikation i snabbt växande organisationer.
 Karriär- och personlig utveckling samt stresshantering.

Förhandling och kommunikation
Stöd vid förhandling och assistans att lösa upp låsta situationer.

Svåra samtal
   Jag assisterar både chefer och personal med det svåra samtalet.   


Boka via  0705-12 68 07
Goda referenser. Offert lämnas.

Nå mål utan stress

Omstart är en metod för prioritering och fokusering och som ger stöd inom organisationer så väl som för den enskilde. Det är enkelt och har fokus på att nå mål utan stress.

Fokusering är nödvändigt!
Att prioritera och fokusera är ett av de viktigaste medlen att skapa balans mellan drivkraft och ambition och på sätt bryta mönster och komma vidare mot uppsatta mål. Inom organisationen, avdelningen, gruppen eller för den enskilde.